Skip to content

TƯ VẤN THIẾT KẾ

  • Thiết kế sơ bộ, phác thảo ý tưởng kiến trúc công trình.
  • Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/500.
  • Thiết kế kết cấu công trình.
  • Thiết kế kiến trúc, nội thất công
  • trình.
  • Thiết kế hệ thống điện thông minh, điện chiếu sáng, điện động lực, camera, điện nhẹ.
  • Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình.
  • Thiết kế cảnh quan công trình.
  • Thiết kế đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và kết nối hệ thống khu vực.
  • Thiết kế hệ thống PCCC, hệ thống chống sét.