Skip to content

TƯ VẤN PHÁP LÝ

  • Tư vấn các dự án đầu tư xây dựng công trình, gói đầu tư xây dựng.
  • Tư vấn hồ sơ xin cấp phép xây dựng dân dụng, công nghiệp.
  • Tư vấn hồ sơ xin thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.
  • Tư vấn hồ sơ xin hoàn công xây dựng.
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục hợp, tách thửa.
  • Tư vấn hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.