Skip to content

TƯ VẤN GIÁM SÁT

  • Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình.
  • Kiểm tra và duyệt biện pháp thi công, bản vẽ shopdrawing.
  • Duyệt các phương án kỹ thuật thi công, thí nghiệm hiện trường.
  • Kiểm tra công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường phạm vi công trình.
  • Nghiệm thu và xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.